Smyslem nadačního fondu je projevení pospolitosti a podání vlídné pomoci těm z nás, kteří se ocitli v situaci, kterou sami nemohou zvládnout. Pomoc z tohoto fondu je určena těm, kteří ji potřebují bez rozdílu, zda se jedná o malé dítě, nemocného nebo staršího člověka a nebo někoho, kdo se ocitl v akutní nouzi. Když si pročteme příběhy těch, kdo přijali naši pomoc, uvědomíme si, jak rozdílné jsou lidské osudy a jak rozdílnou pomoc můžeme poskytnout.